img-terms-of-use_RU.jpg

Jogi Feltételek
 

Ezen honlap (a „Honlap”) szerkesztője:

a SEB DEVELOPPEMENT társaság, amely a francia jog szerint Société par Actions Simplifiées, alaptőkéje 3 000 000 euró, székhelye: 4 Chemin du Petit Bois, 69130 ECULLY, nyilvántartási száma: B 016 950 842 RCS Lyon – Tel. 0033 4 72 18 18 18 Fax 0033 4 72 18 16 55

A Honlap főszerkesztője („Directeur de publication”):

Gilles PELISSIER

A Honlap tárhelyszolgáltatója:

EOLAS, amely a francia jog szerint Société à Responsabilité Limitée, alaptőkéje 228 988 euró, székhelye: 29 rue Sevran, 38000 GRENOBLE, nyilvántartási száma: B 382 198 794 RCS Grenoble – Tel. 04 76 44 50 50 Fax 04 76 44 00 41

A honlapra vonatkozó általános információk:

Ez a honlap a SEB DEVELOPPEMENT tulajdona, melynek központja: BP 172, 69134 Ecully cedex, Franciaország.
 

A SEB DEVELOPPEMENT a Groupe SEB tagja.

A Groupe SEB-be minden olyan vállalat beletartozik, amely közvetlenül vagy közvetve a SEB SA kapcsolt vállalata, melynek székhelye: 4 M, Chemin du Petit Bois, Cedex 69132 ECULLY companies – Tel. 04 72 18 18 18 , Fax 04 72 18 16 55


Használati feltételek

 

1-Bevezetés

A honlaphoz történő hozzáférés előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a jelen Használati Feltételeket, amelyek a Honlap használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket írják le, és itt találhatók:  Jogi feltételek

2-Használati feltételek elfogadása

A Honlaphoz történő hozzáféréssel és/vagy annak használatával Ön megerősíti, hogy elfogadja a jelen Használati Feltételeket, valamint minden további itt található vagy hivatkozott feltételt.


Ha az itt található kötelezettségeket, Használati Feltételeket vagy egyéb feltételeket vagy ezek egy részét nem fogadja el, kérjük, ne használja a Honlapot.
 

3-A Honlap és a Használati Feltételek módosítása

Bármikor külön értesítés nélkül megváltoztathatjuk a Honlapot vagy ezen Használati Feltételeket részben vagy teljes egészében.
Hogy az Önre vonatkozó feltételeket mindig pontosan ismerje, olvassa rendszeresen a Használati Feltételeket és a további itt hivatkozott feltételeket.


A honlap jelen Használati Feltételek vagy a Honlap megváltoztatása után történő használata a módosítások elfogadását jelenti.
 

4-Szellemi tulajdon

Ön kifejezetten elismeri, hogy a honlap minden része a mi kizárólagos tulajdonunkban áll, beleértve – de nem kizárólagosan – a következőket: a Honlapon elérhető illetve azon áthaladó szövegek, fényképek, illusztrációk, video- és audioanyagok, design, megjelenés, szerkezet, koncepciók, védjegyek, logók, műszaki és grafikai megoldások, adatbázisok, szoftverek, forráskódok.


A Honlap vagy annak valamely elemének bármilyen módon és médián történő reprodukálása, megjelenítése, adaptálása, módosítása, közzététele, továbbítása, átalakítása, más honlapba történő beépítése, kereskedelmi felhasználása, teljes vagy részleges újrafelhasználása szigorúan tilos.


A Honlap vagy a Honlap tartalmának, információinak illetéktelen felhasználása a felhasználó felelősségre vonásával jár, és a Szellemi Tulajdonról szóló Francia Törvény L. 335-2 cikke szerint büntetendő jogsértésnek minősül.


Ez a tilalom vonatkozik a Honlapon található adatbázisokra, melyeket a Szellemi Tulajdonról szóló Francia Törvény L. 341-1 és azt követő cikkei védenek.


Ennek megfelelően ezek reprodukálása vagy lemásolása a felhasználó felelősségre vonásával járhat
E cikk nem jelent korlátozást az itt nem említett jogalapokra nézve a Honlap vagy annak tartalmának jogosulatlan használatáért felelős személyek ellen.
 

5-Felelősség és hozzáférés a honlaphoz

A Honlapon elérhető vagy onnan letöltött adatok, információk, kiadványok tájékoztató jellegűek és egyáltalán nem teljes körűek.
A honlapon található információk pontosságáért, teljességért, illetve naprakészségéért nem vállalunk garanciát.
A jelen honlapon található információkban előfordulhatnak technikai pontatlanságok, gépelési hibák.
Az információk rendszeres időközönként módosulhatnak; a változásokat az új verziókba beépítjük.


Nem tudjuk garantálni, hogy a Honlap nem tartalmaz hibákat, programhibákat, vagy hogy ezek javíthatók; sem azt, hogy a Honlap leállás nélkül, hibamentesen működik, illetve hogy minden eszközzel kompatibilis.


A felhasználó kijelenti, hogy rendelkezik a Honlap használatához szükséges képességekkel, erőforrásokkal és ismeretekkel.


A felhasználó a Honlaphoz való hozzáférés során teljes felelősséget vállal az adatai, hardverei, szoftverei épségének védelméért és biztonságáért.
Sem mi, sem a GROUPE SEB leányvállalatai nem tartozik felelősséggel a Honlap használatára, tartalmára, illetve a honlap szerverein található bármely más elemre visszavezethető közvetlen vagy közvetett károkért.


Fenntartjuk a jogot, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül, bármilyen okból, a saját döntésünk szerint megváltoztassuk, leállítsuk, felfüggesszük vagy beszüntessük a Honlaphoz vagy annak bármely részéhez való hozzáférést, beleértve – de nem kizárólagosan – a tartalmat, funkciókat, elérhetőségi időt.
A Honlap elérhetetlensége miatt semmilyen esetben sem lehet minket felelősségre vonni.


Ha észrevételt vagy javaslatot szeretni tenni a honlappal kapcsolatban, lépjen kapcsolatba a webmesterrel  

6-Titoktartás

A Honlapon megadott, illetve gyűjtött személyes adatokat kizárólag a titokvédelmi alapelveink és a jelen Használati Feltételek szerint használjuk; ezen adatokra a Honlapon közzétett Titokvédelmi Alapelvek érvényesek.

7-Linkek más honlapokra

A honlapról hiperhivatkozások segítségével más honlapok is elérhetők.
Ezeket az oldalakat nem mi kezeljük, nincs ráhatásunk a tartalmukra.
Ennek megfelelően semmilyen módon nem lehet minket felelősségre vonni ezen honlapok tartalmáért, illetve az ott történő személyes adatgyűjtésért és -továbbításért, cookie-k telepítéséért és hasonló eljárásokért.
 

8-Adatvédelem

A Honlapon összegyűjtött információkat a SEB DEVELOPPEMENT mint adatkezelő dolgozhatja fel.
Ezt a Honlapot az 1978. január 6-i, 78-17 sz. Francia Adatvédelmi Törvény („Loi Informatique et Libertés”) és annak 2004. augusztus 6-i 2004-801 sz. módosítása alapján bejelentették a Francia Adatvédelmi Hatóság (CNIL) felé.


Mindenkinek, akinek az adatait a Honlap gyűjti és feldolgozza, joga van a vele kapcsolatos személyes adatokhoz hozzáférni, azokat helyesbíteni, törölni, valamint adatai feldolgozása ellen jogos indokok alapján kifogást emelni.
Ezen jogok gyakorlásához a következő címen lépjen velünk kapcsolatba:


GROUPE SEB CENTRAL EUROPE Kft.

Táviro köz 4 2040 Budaörs

06 1 801 8434

9-Készítette

Honlap design, készítés, koordináció és tartalom-előállítás: agence-evolve.com